Akademieuddannelsen 2014

Organisation og arbejdspsykologi. Et delfag på ledelseslinjen.

Akademieuddannelsen 2013

Coaching i organisationer. Et delfag på ledelseslinjen.

Akademieuddannelsen 2007

Softwarekonstruktion. Et delfag på Informationsteknologilinjen.

Voksenunderviser 2003 - 2004

Voksenunderviseruddannelsen - Pædagogikum - på CVU Fyn i Odense. En etårig uddannelse med hovedvægt på områderne didaktik, psykologi og sociologi.

HD i Afsætningsøkonomi 1986 - 1990

Hovedopgave på 2 del var en analyse af det danske marked for undertagsprodukter og en mulig introduktion af et nyt produkt på markedet. 1. del afsluttedes med en analyse af Galbraiths organisationsdesignteori

Public Data
Wilelmoesvej 9-11
4583 Havnebyen.

PHP/MYsql - Et 4 ugers kursus i at lave php-script og databaser til hjemmesider

Udviklingspark Nord
Fynsvej 14
5400 Bogense.

EUP - Entreprenør Udviklings Projekt -. Et praktisk orienteret kursusforløb indenfor IT, som blev tilpasset deltagernes behov. Jeg arbejdede bl.a. med diverse IT opgaver for udviklingsparkens virksomheder, ligesom jeg overtog ansvaret for opgraderingen af Udviklingsparkens daværende hjemmeside. Jeg underviste også mindre virksomheder og kommuner i Microsoft Office 2000.

VUC-Odense
Jernbanegade 20
5000 Odense C

PC-kørekort: 7 moduler: Pc-kendskab, Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint og Internet/Outlook. Bestod alle prøver 1gang.

Informatik 2: Integration af Office programmerne Word, Excel og Access.